Siły Powietrzne RP

Siły Powietrzne znajdują się praktycznie w każdym państwie. Są one rodzajem sił zbrojnych, które przeznaczone są głównie do obrony przestrzeni powietrznej danego kraju.

Siły Powietrzne funkcjonują w ramach narodowego systemu obrony powietrznej, który jest zintegrowany z systemem sojuszniczy, oraz z właściwym europejskim systemem cywilno-wojskowym. torowanie Głowna siedziba Dowództwa Sił Powietrznych znajduje się w Warszawie.

W strukturze organizacyjnej Dowództwa można wyróżnić dwa główne piony funkcjonalne: sztab i pon szkolenia.

Historia Polskich Sił Powietrznych sięga czasów I wojny światowej. Początkowa faza jej rozwoju przypada na lata 1918 – 1939. W okresie II wojny światowej, polskie lotnictwo funkcjonowało poza we Francji, Wielkiej Brytanii i ZSRR. Ta najnowsza historia Sił Powietrznych dotyczy przede wszystkim lat po II wojnie światowej.

Obecnie siły Powietrzne składają się z trzech rodzajów wojsk. Pierwsze z nich to Wojsko Lotnicze, które odpowiedzialne jest za funkcjonowanie jednostek latających. Drugi rodzaj, to Wojska Przeciwlotnicze Obrony Powietrznej, które przeznaczone są do zwalczania środków napadu powietrznego przeciwnika w powietrzu. Natomiast trzeci rodzaj, to Wojska Radiotechniczne, które przeznaczone są do prowadzenia ciągłego rozpoznania radiolokacyjnego oraz radiolokacyjnego zabezpieczenia działań Sił Powietrznych.

Jak każda organizacja, szczególnie ta, odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, ma swoje ośrodki, w których odbywają się szkolenia dla przyszłych wojskowych, także bazy lotnicze, w których stacjonują jednostki wojskowe. Wielu młodych ludzi zainteresowanych lataniem, a także służbą wojskową może wybrać właśnie ten sposób na życie. I choć nie jest on najbezpiecznijszy, może dostarczyć mnóstwo przygód i satysfakcji.

Zapoznanie się ze strukturą, a taże z zakresem obiowiązków każdego rodzaju wojska, powinno stać się obowiązkiem każdego obywatela.